Jak napisać list motywacyjny i co w nim zawrzeć?

List motywacyjny to szczegółowy opis zawodowych osiągnięć, spełniający kryteria oferty pracy na stanowisko, o które ubiega się kandydat. Ma on na celu zainteresować pracodawcę oraz zaprezentować umiejętności i motywację do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku.

Dlaczego list motywacyjny jest wymagany?

List motywacyjny jest wymagany, ponieważ pisze się go pod kątem konkretnej oferty pracy. Podczas składania dokumentów pracodawca wymaga listu motywacyjnego, który już na starcie pokazuje zaangażowanie kandydata w zdobycie danego miejsca pracy.
Aby list zainteresował pracodawcę, powinien być napisany w sposób oryginalny. List jest formą pokazania siebie, dlatego warto sporządzić go w sposób indywidualny, a nie metodą kopiuj i wklej, ponieważ gotowe wzory są oklepane i nie wyróżnią kandydata na tle innych.

Jak napisać list motywacyjny?

Aby list motywacyjny był dobrze napisany, należy zastosować się do poniższych zasad:
* nie korzystać z gotowych wzorów – gotowe listy znalezione w internecie mogą być inspiracją, ale nie wolno ich kopiować, ponieważ nie zwrócą one uwagi pracodawcy, a co za tym idzie, zmaleją Twoje szanse na zatrudnienie,
* wysłać wiadomość z oficjalnego adresu e-mail – wiadomość zawierająca list motywacyjny powinna być wysłana z oficjalnego adresu, który zawierać będzie pełne imię i nazwisko lub imię z inicjałem albo same inicjały. Konto mailowe powinno być założone na zaufanej domenie, ponieważ wtedy mamy pewność, że mail nie trafi do folderu spam,
* czytać ze zrozumieniem – trzeba dokładanie przeczytać ogłoszenie, ponieważ jeśli nie napiszemy listu motywacyjnego, o którym mowa w ogłoszeniu, wówczas szanse na przyjęcie na dane stanowisko maleją. Jeśli w ogłoszeniu nie ma mowy o liście motywacyjnym, mimo wszystko warto go sporządzić, ponieważ wyróżni to naszą aplikację na tle innych,
* wybrać dobry szablon – życiorys musi być sporządzony czytelnie i powinien swoją budową przypominać CV. Gotowe szablony znaleźć można w internecie,
* unikać pustych haseł – podczas sporządzania listu motywacyjnego należy wymienić swoje umiejętności i poprzeć je konkretnymi przykładami, a nie tylko wymienić je po przecinku,
* dołączyć referencje – jeśli w poprzedniej pracy dostałeś referencje, koniecznie dołącz je do listu motywacyjnego, ponieważ są one potwierdzeniem umiejętności, jakie posiadasz.
Podczas pisania życiorysu trzeba pamiętać, by tekst był łatwy do przeczytania i czytelny, jeśli piszesz go ręcznie. Jeśli list pisany jest na komputerze, optymalną czcionką będzie 12.
List powinien mieścić się na jednej stronie A4, a jego forma powinna zainteresować pracodawcę i pokazać mu, że zależy Ci na tym stanowisku oraz zademonstrować pracodawcy Twoje umiejętności.
Najczęściej dobry list motywacyjny podzielony jest na 6 sekcji, którymi są: dane adresata i nadawcy, zwrot grzecznościowy, interesujący wstęp, wyjaśnienie, dlaczego aplikujesz na to stanowisko oraz skłonienie odbiorcy listu do działania, a także zwrot kończący list motywacyjny i podpis aplikanta.

Redakcja effii.pl