Czym jest rozmowa o prace i jak przebiega?

Rozmowa o prace to inaczej rozmowa kwalifikacyjna odbywająca się pomiędzy pracodawcą a kandydatem. Polega ona na ocenie i wyborze kandydata aplikującego na dane stanowisko oraz określenie, co kandydat może wnieść od firmy oraz czy dopasuje się do zasad i zwyczajów, jakie panują w przedsiębiorstwie.

Rodzaje rozmów o pracę

Rozmowy kwalifikacyjne podzielić można na następujące rodzaje:
– kompetencyjna – ma ona na celu zweryfikowanie umiejętności aplikanta. W czasie tej rozmowy pracodawca zadaje pytanie, które związane są ze stanowiskiem, o jakie ubiega się kandydat. A aplikant przedstawia problemy oraz metody ich rozwiązania,
– studium przypadku – rozmowa ta polega na przedstawieniu przez pracodawcę problemu, do którego kandydat ma wymyślić rozwiązanie. Problem ten najczęściej dotyczy stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
– wywiad behawioralny – jest to rozmowa na temat rzeczywistych sytuacji z życia kandydata. Wywiad ten ma na celu sprawdzenie jakie umiejętności mam kandydat oraz jak zachowuje się w danych sytuacjach, których może doświadczyć na konkretnym stanowisku.

Typy rozmów kwalifikacyjnych

Rozmowa kwalifikacyjna odbywać może się podczas osobistego spotkania się pracodawcy z kandydatem w określonym czasie i miejscu. Osoba przeprowadzająca rekrutację wychodzi po kandydata, a cała rozmowa odbywa się w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu i w określonym gronie pracowników.
Innym sposobem na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej jest rozmowa telefoniczna, która polega na sprawdzeniu informacji przez kandydata, czy oferta jest nadal aktualna. Pracodawca dzwoni do aplikanta, aby umówić się na konkretny termin, w którym przeprowadzona będzie rozmowa w miejscu zatrudnienia.
Ostatnim typem rozmowy o prace jest rozmowa przy użyciu łącza internetowego. Do tego typu rozmów używa się specjalnego komunikatora. Taka rozmowa przeprowadzana jest najczęściej z kandydatem, który nie ma możliwości fizycznie stawić się na rozmowę o prace w oddziale przedsiębiorstwa.

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Pierwszym etapem rozmowy jest przywitanie kandydata przez rekrutera, który to pierwszy wyciąga dłoń na przywitanie oraz proponuje przejście na „TY”.
Kolejnym etapem jest przedstawienie kandydatowi osób, które będą obecne podczas rozmowy oraz wyjaśnienie mu jak będzie przebiegać rozmowa i ile będzie trwała. Po zajęciu miejsc w pokoju gdzie odbywa się rozmowa, rekruter postara się zmniejszyć stres poprzez luźną rozmową oraz zaproponuje coś do picia.
Następny etap rozmowy to pytania i odpowiedzi. Należy odpowiadać rzeczowo i utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówcą. W czasie rozmowy w miarę możliwości przedstawić trzeba swoje umiejętności zawarte w CV oraz liście motywacyjnym, a także poprzeć je konkretnymi przykładami z własnego doświadczenia. Odpowiedzi na pytania muszą być szczere i prawdziwe.
Rozmowa o prace kończy się pytaniem rekrutera, czy kandydat ma jakieś pytania. Pytania kandydata muszą być przemyślane. Na koniec pracodawca oraz kandydat na stanowisko ustalają formę i termin odpowiedzi czy aplikant został zatrudniony.

Redakcja effii.pl